Vad är Reiki och hur fungerar det?

Reiki är en behandlingsmetod med rötter i Japan. Metoden ökar välbefinnandet och används för att lindra smärta, stress, oro och diverse spänningar i kroppen. 

Reiki betyder ungefär "universell livsenergi".  Ordet Reiki kommer från japansk kanji och består egentligen av två kanjitecken, nämligen rei och ki. Kanji är en del av Japans skriftspråk och baseras på enkla teckningar. Rei står för det universella och ki står för livskraft och livsenergi. Reikienergin tillför just mer livsenergi och löser upp blockeringar, vilket i sin tur stöttar kroppens naturliga läkningsprocesser och låter livsenergin flöda fritt. Livskraften, ki, kan styras och påverkas av sinnet då positiva och hälsosamma tankar stärker ditt ki, medan negativa och ohälsosamma tankar försvagar ditt ki. Om vårt ki är lågt eller blockerat, så är risken större att vi drabbas av sjukdomar, medan om det är högt och flödar fritt i våra kroppar så stärks vårt välbefinnande. Reiki är detsamma som kinesiskans chi och Indiens prana. 


Hur Reiki fungerar

Livsenergi finns i allt levande och den flödar genom oss genom gångar som kallas för chakran. Livsenergin strömmar också genom våra organ, vävnader samt i det energifält som finns omkring oss (vår aura). För att vi ska må bra så behöver livsenergin kunna flöda fritt och balanserat i våra kroppar. Om flödet av livsenergin störs eller blockeras, så påverkas vår hälsa negativt.

Livsenergin påverkas av våra tankar och känslor. Optimistiska tankar höjer livsenergin och får oss att må bättre, medan negativa hindrar och försvagar energin och vi mår allt sämre. Negativa tankar kan också finnas i vårt undermedvetna. De negativa tankarna och känslorna fastnar på kroppens organ och vävnader, vilket hindrar flödet av livsenergi genom kroppen. Om blockeringen inte löses upp, så finns risken att vi blir sjuka.  

Reiki-terapeuten fungerar som en kanal för livsenergi. Energin söker sig till de områden där blockeringar finns och arbetar med de negativa tankarna och känslorna som är orsaken till blockeringen. Helaren styr inte själv energin, utan den dras genom chakrakanalen och sedan ut i händerna för att därefter nå klienten.

Genom handpåläggningar i olika positioner fylls energiförrådet på och den fysiska beröringen aktiverar kroppens må-bra-hormoner (såsom oxytocin). Smärtsamma minnen som lagras i våra kroppar och orsakar olika blockeringar och spänningar kan med hjälp av Reiki lösas upp och då kan vi släppa taget om det som är den ursprungliga orsaken till smärtan.

Även kroppens subtila energisystem aktiveras på samma sätt som det gör vid exempelvis akupunktur. Reiki är en holistisk behandlingsmetod, vilket innebär att kropp och psyke ses som en helhet. Därför behandlas hela kroppen, även fast man kanske har besvär kopplat till ett specifikt område. 


Hur används Reiki?

Reiki används som komplement till traditionell sjukvård i många länder, bland annat i USA, Frankrike och Storbritannien. Reiki används i dessa länder inom psykiatrin, rehabilitering, barnhälsovård, förlossning, gynekologi, akutvård och inför och efter operationer. 

I USA används Reiki exempelvis på gravida kvinnor för att hjälpa till att lindra smärta samt skänka lugn. I vissa delstater är det ett krav att sjuksköterskor är utbildade inom någon form av energimedicinsk behandlingsmetod. I Storbritannien används Reiki som komplement till cancerbehandlingar i syfte att boosta kroppens självläkning och minska patientens ångest och oro. I Mexiko används Reiki inför och efter operationer för att ge ökat lugn samt minska mängden komplikationer som skulle kunna uppstå under operationen.  

I Sverige är Reiki godkänt som friskvård under benämningen stresshantering. Det innebär att om man har friskvårdsbidrag via arbetsplatsen, så kan detta användas till Reiki-behandlingar. 


Hur känns Reiki?

Reiki är väldigt avkopplande och det är inte ovanligt att man somnar under behandlingen (detta är inte något som påverkar healingen i sig, utan energin går dit den behövs ändå). Hur Reiki känns är olika från person till person, men något som många nämner är värmen från Reiki-utövarens händer. Reiki-energin går dit den behöver, vilket innebär att det är din egen kropp som avgör hur Reiki-energin används. 


Forskning om Reiki

Intresset för forskning om Reiki är stort. Studier visar bland annat att Reiki hjälper till att minska oro, depression samt lindrar andra former av psykiska besvär. Forskningen visar också att Reiki hjälper till att minska sömnsvårigheter, förlossningssmärtor, illamående och förbättrar välmåendet. 


De länder som har forskat mest kring Reiki är Turkiet och USA. Vad man forskar om är lite olika, men några exempel är:

  • Reiki som komplement till kemoterapi

  • Reiki till allvarligt sjuka barn

  • Reiki som smärtlindring och stresshantering

  • Reiki vid operationer


Här kan du läsa mer om forskningen: https://reikiforbundet.se/reiki-forskning/